Tjänster

Musikproduktion

Komposition och produktion av musikstycken för olika ändamål, inklusive reklam, film, podcasts och evenemang, för att skapa önskad stämning och förstärka budskap. Vi arbetar både med internationella artister och företag.

Specialskriven musik är en kraftfull resurs för företag och varumärken som vill förbättra sin kommunikation och stärka sin marknadsföringsstrategi.

Genom att investera i unik och skräddarsydd musik kan företag skapa djupare emotionella band med sin målgrupp, öka sitt varumärkesvärde och säkerställa en mer sammanhängande och effektiv varumärkespresentation.

Musik för Varumärken

I följande exempel har vi komponerat specialskriven musik åt kundernas reklamkampanjer för att förstärka känslan som förmedlas.

Viking Line - Glory
Musiken är skriven av Ljudmagi på uppdrag av Efterklang.

Eriksberg - Härvarande
Musiken är skriven av Ljudmagi på uppdrag av Efterklang.

Åhléns - Julkampanj
Musiken är skriven av Ljudmagi i samarbete med Efterklang.

Musik för Artister

I följande exempel har vi varit med och producerat hela eller delar av musiken för en mängd internationella artister.

OBS! Spelaren fungerar inte på vissa mobiltelefoner.

Vill du ha hjälp med Musikproduktion?

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig!