Tjänster

Ljudreklam (Audio ads)

Vi skapar målgruppsanpassad ljudreklam för radio, podcasts och andra digitala plattformar som fångar lyssnarnas uppmärksamhet, förmedlar rätt budskap och uppmanar till handling.

Vi använder oss av innovativa tekniker som t.ex. immersivt ljud, 3D-ljud eller 360° ljud, som det också kallas, för att skapa extra djup, bredd och dynamik.

Genom att integrera ljudreklam i din marknadsföring kan du effektivt öka medvetenheten, förbättra kundengagemanget och uppnå dina affärsmål.

Referenser

Här är några exempel på TV-serier och filmer vi har hjälpt till att marknadsföra med kreativa ljudproduktioner

Några tips

Förbered dig på bästa sätt

Här kommer några saker du kan fundera på innan du beställer Ljudreklam av oss. Om du går igenom den här checklistan kommer det att underlätta samarbetet och lägga en bra grund för ett lyckat projekt.


1. Bestäm syfte och mål

Bestäm syftet: Klargör vad huvudmålet med ljudreklamen är. Vill du öka försäljning, förstärka varumärkets närvaro, eller lansera en ny produkt?

Identifiera målgruppen: Fundera på vilka som är den primära målgruppen för reklamen. Förstå deras preferenser och medievanor för att kunna anpassa budskapet effektivt.

2. Ta fram ett koncept

Manus och budskap: Skapa en grov skiss gällande reklamens budskap. Sammanfatta de saker som är viktigast att nå ut med till målgruppen.

Musik och röstpreferenser: Fundera över vilken typ av musik och röst som skulle passa bäst för att förstärka ditt budskap och engagera just din målgrupp på bästa sätt.

3. Budget och tidsram

Budget: Bestäm en preliminär budget för projektet. Detta hjälper till att rama in vad som är möjligt att genomföra inom givna ekonomiska ramar.

Tidsram: Bestäm en önskad tidslinje för när reklamen behöver vara färdig, och i vilka medier den ska distribueras. Försök att ge projektet så god tid som möjligt för optimalt resultat.

Vill du ha hjälp med din nästa Ljudreklam?

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig!